Startsida Shakers Journalistik Böcker Progg Speedway
 Tommy Rander
Sveriges Radio Göteborgs-Tidningen (GT) Aftonbladet Musikens Makt Diverse artiklar

Ungdomsredaktionen i Göteborg  

Hösten 1969 började en redaktion byggas upp på Sveriges Radio i Göteborg under ledning av Hans Linder, som tidigare var med att ta bygga Ungdomsredaktionen i Stockholm.

Håkan Sandblad, frilansjournalist på Handelstid-ningen, tipsade om Tommy. De hade träffats sommaren 1969 då Håkan smugglade in "kom-munistpropaganda" i sin popspalt genom att intervjua "den förre popidolen", numera politiskt aktive Rander, om hans personliga utveckling och om VCO (Värnpliktsvägrarnas Centralorga-nisation).  Tommy arbetade med bland annat tidskriften NIX. 

Handelstidningens dåvarande chefredaktör Harald Wigfors var rabiat antikommunist (=alllt till vänster om Folkpartiet) och inget sådant material kom förbi honom. Men han läste inte om popmusik. Förrän det var för sent.

 

I ungdomsredaktionen ingick bl a senare ljudradiochefen i Göteborg Agneta Leffler, Håkan Sandblad och blivande skådespelaren Göran Stangertz.

Pogram som producerades i en studio under plåttaket på Göteborgs Konserthus var t ex Måndag Med Ungdomsredaktionen och Tvärs

 

Programserier som Tommy och Håkan gjorde tillsammans blev till i då nya radio & tv-huset vid Delsjövägen: Musik Utan Slips, Svenska & Pughish, en serie om Rolling Stones och en serie om Bob Dylan.   

Rockens Roll, som var kronan på verket.

Serien gjordes 1974-75 i tjugo avsnitt.  

Råmaterialet för Rockens Roll och alla andra bandade intervjuer med musiker har räddats digitalt av Håkan Sandblad och har delvis åter-sänts under titeln Änggårdsbanden (där låg det hus i vars källare usprungsmaterialet sparades av Tommy).

Efter digitalisering har allt donerats till rockmuse-et i Hultsfred.

 

1977-79 gjorde Tommy ett kåserande program baserat på musik och dagsaktuella händelser med titeln Rundgång. Signaturlåten skrevs och spelades på tramporgel av Anders Melander, f d Bread och urspunglig medlem i Nationalteatern.

 

När Håkan flyttade till Luleå 1975 blev Tomas Tengby, 17 år, parhäst till Tommy.

Håkan och Tommy "hjälpte" för övrigt in en rad talanger på radion trots rådande stopp för anställningar.

Tommy var aldrig fast anställd nånstans utan arbetade uteslutande som frilans. Han slutade på radion årsskiftet 1979/80.

 

Just nu gör Tommy något av en comeback i radio med en serie program producerade för regionalradion (P4). Det är "högljudda funde-ringar...." över artister och låtar. Radio Halland var först ut i etern med början tisdag 25 sep-tember. Tommys inslag ingår i programmet Munsbiten och sänds varje tisdag cirka 11.40.

 

Startsida      Shakers      Journalistik      Böcker      Progg      Speedway