Startsida Shakers Journalistik Böcker Progg Speedway
 Tommy Rander
Nacksving Transmission Plattlangarna ANC-galan/Frontline Rock Commendante Studios

Begreppet progg är en förkortning för den progressiva musikrörelsen.

Det sammanfattade i sin tur en rörelse som uppstod ganska spontant under 1960-talets slut och som kom att utveck-las till en alternativ kultursfär. Den  inne-fattande teatergrupper, scener, spelstäl-len, musikgrupper, skivbolag, distribution av film, teater och musik. Och en stor mängd mycket aktiva människor.

Det var en slags vänsterörelse, men den innehöll många olika uppfattningar, sätt att vara och sätt att leva.

Ursprunget är en salig blandning.

FNL-gruppernas arbete mot USA:s krig i Indokina beredde marken ideologiskt - det blev naturligt att vara skeptisk mot mycket från USA vilket var en förutsättning för "andlig" frigörelse.

Intresset för musik var samtidigt stort - det var 1960-talets stora kulturform och drog till sig många begåvningar. Bob Dylan ingick i bagaget liksom Rolling Stones, Beatles och mycket annat.

 

dr-rock

Affisch för Nacksvings 1 årsjubileums-turne Dr Rock Ordinerar.

Gjord av KaiAnders Sempler & Amba. Mars-april 1976

Ifrågasättandet av institutioner beredde vägen för fria teatergrupper som flyttade ut från salongerna och in i ungdomsgårdar, krogar och fabrikslokaler. Narren var först i Sverige och Nationalteatern rockade bäst och naturligt.

Socialdemokratin var stel och styv i lederna inte minst kulturellt och uppfattade aldrig att efterkrigsgenerationen inte tyckte att   moderna kök och badrum måste innebär att alla gamla hus och centra revs i städerna.

Och Alternativmässan i Stockholm 1968 var första gång som man inte bara klagade på nåt dumt utan istället gjorde nåt bra själv.

 

Rörelsen var ett egendomligt blandäkten-skap som ingicks för att omständigheterna naturligt hade lett fram till det.

Rätt personer på rätt plats vid rätt tid, för att citera en spridd som klyscha.  

 

man-ur-huse

Våren 1978 "insamlingsturne'" för att skaffa mer pengar

till kooperativt ägda skivbolaget Nacksving.

Beställd av Henrik Tengby från Per Lorentzsson (?).

Startsida      Shakers      Journalistik      Böcker            Speedway