Startsida Shakers Journalistik Böcker Progg Speedway
 Tommy Rander
Nacksving Transmission Plattlangarna ANC-galan/Frontline Rock Commendante Studios

Plattlangarna bildades i maj 1975, ursprun-gligen för att pröva alternativt arbetssätt till musikrörelsens då enda distributör av skivor - Samdistribution i Vaxholm, norr om Stockholm.

 

Från början deltog sex mindre skivbolag - Nacksving, som var initiativtagare, Musik-laget i Stockholm (som bl a gav ur Ragnar Borgedahls "Hum hum från Humlegårn"), Vänsterpartiet ungdomsförbunds förlag Avanti, KPMLr:s förlag Spartacus, Förbundet Kommunist samt ett skivbolag i Gävle där bl a Mora Träsk huserade samt Tomas diLeva, som fanns i bandet Mento Mori.

1977 tillkom Amalthea från Malmö som bildades bland annat på Nacksvings initiativ. När Afzelius 1975 tog kontakt med Nacksving fick han nej - bolaget hade nog att göra i Göteborgsområdet och drev från

början iden att olika landsändar inom musikrörelsen skulle bilda eget men att man skulle samarbeta i distributions- och tillverkningsfrågor. Inom musikrörelsen fanns bl a tillverkning av plattor hos gemensamt ägda Ljudpress i Östersund.  

 

Afzelius fick ja först när han flyttade till Göteborg i april 1976...

Startsida      Shakers      Journalistik      Böcker      Progg      Speedway