Startsida Shakers Journalistik Böcker Progg Speedway
 Tommy Rander
Nacksving Transmission Plattlangarna ANC-galan/Frontline Rock Commendante Studios

Studion byggdes på det tidiga 70-talet av ljudfirman Tal & Ton som huserade i vånin-gen ovanför. Nacksving flyttade successivt in i lokalerna: 1977 via ett litet utrymme som kallades mixrummet och låg en halv trappa upp från stora studion. Nacksving ägde då en buss med inspelningsutrust-nignen inbyggd och spelade mestadels in i en lokal på Norra Hamngatan som man delade med skivdistributören Plattlangarna.

 

När Plattis expanderade flyttade Nacksving

1980 hela sina operation till Tal & Tons lokaler och övertog också studion. 1981 föll dock bolaget ihop och när Transmissions-gruppen inte ville ta över studion köptes den av Tommy. Han utvecklade och drev den fram till 1987 då den såldes till Urmas Plunt, gammal 60-talskompis och f d trummis i the Beachers. Urmas sålde den efter ett antal år till nuvarande ägare.

 

Studion ligger i en fastighet på Kungsgatan 5 som via trappuppgången är sammanbyggd med en annan fastighet på Kungshöjd. Det stora studiorummet är en f d kommendant-bostad som går tillbaks till det skytte- och fästningsvärn som låg på Kungshöjd och var en del av Göteborgs tidiga försvarsverk.  

Innan lokalen blev en studio fanns där

bl a den ganska ruskig nattklubben Carolus Rex...

 

kontrollrum-studio

 

Under Nacksvings och Tommys epok sub-ventionerades de flesta punkbanden i Göte-borg med billig eller gratis studiotid. Studion finns ännu kvar på Kungsgatan 5 under namnet Nacksving Studio (!)

randeristudion

Tagning 92....

 

Centrum i studion under Tommys epok var ett Neve mixbord som tidigare stått hos AirStudios i London och där träffat t.ex Jethro Tull och Procol Harum.

 

När the Shakers har arbetat på sin korta comeback hösten 2008 har studion varit centrum, inte minst tack vare generös upp-ställning från Isak, Markus och Anders. 

 

  rum-studio-flygel-o-hund

  Walking the dog....

 

Bandet har sedan första comebacken 1985 och framåt spelat in och redigerat massor av material. En souvenir-CD planeras för 

våren under arbetsnamnet Senare Synder.

 

Några"berömda" plattor som gjorts i studion

är Björn Afzelius' Globetrotter, Exil och Innan Tystnaden och Nationalteaterns - Barn av vår tid och Rövarkungens Ö.

Ensamma Hjärtans En Massa Hjärtan.

ANC-galan mixades där för både TV och platta.

Startsida      Shakers      Journalistik      Böcker      Progg      Speedway